Recensies

Spel!
Terdege 4 aug 2021
RefDag 23 juni 2016
Gezinsgids pagina 1
Gezinsgids pagina 2
Om Sions wil
Trefpunt Houten
Judith van Boven
Fluit magazine
VOGG
Nederlands Dagblad
Wij spelen
Nox Spellenzolder
Amstelveenweb: op 11:23 min
BoardGameGeek
Tom Vasel
Zing magazine